четвъртък, юни 25, 2009

Little white owl

Цяла нощ ми прави компания в съня ми. Малка ръждиво-бяла сова. Рови с нокти косата ми, стои здраво вкопчена в ръката ми. Гледам я омагьосано. И тя ме гледа - втренчено, не примигва. Имам чувството, че донякъде совата съм аз, излязла за малко на разходка извън себе си. Душата ми е нощна птица, хваната в капана на вечния ден, с притъпени хищнически инстинкти и изрязани нокти.

Няма коментари: